Zonnepanelen aanschaf

Bij de aanschaf van zonnepanelen kijken de meeste mensen naar de terugverdientijd. Dit is een belangrijk gegeven, want je wilt immers op een gegeven moment geld gaan verdienen met je zonnepanelen. Reken er niet op dat je binnen een aantal jaar al gaat verdienen. Meestal gaat daar circa acht jaar overheen. Bij de berekening van de zogenaamde terugverdientijd spelen een aantal factoren een rol. Ten eerste is dat de locatie. Het is namelijk zo dat zonnepanelen die op het zuiden zijn gericht een hoger rendement hebben. Dit is bij de meeste mensen bekend, maar je hebt ook te maken met de zonuren. In kustgebieden heb je over een geheel jaar gezien meer zonuren, dus is de terugverdientijd korter.

Zonnepanelen terugverdienen

De helling van het dak, subsidies en verbouwingen zijn ook van invloed. Er is voor het berekenen van de terugverdientijd geen simpel rekensommetje die je kunt gebruiken, omdat er nogal wat complexe factoren bij de berekening komen kijken. Op het internet zijn wel rekenmodellen te vinden die je kunt gebruiken. Op deze manier kun je een indicatie krijgen van de opbrengsten.

Bij fotovoltaïsche zonnepanelen zou de terugverdientijd nu 13 tot 16 jaar zijn, maar hierbij gaat ment uit van een gelijkblijvende elektriciteitsprijs. Je moet een elektriciteitsprijsstijging meenemen bij het berekenen van de terugverdientijd. Als je uit gaat van een stijging van 10% per jaar heb je een terugverdientijd van acht jaar. In het geval je overgaat tot zonnepanelen kopen, heb je dus baat bij een stijging van de elektriciteitsprijs. Want hoe sneller deze stijgt, hoe korter de terugverdientijd uiteindelijk wordt.