Werknemers in de problemen, Loonbeslag wat te doen?

De financiële situatie van veel mensen in Nederland is de afgelopen jaren minder geworden. Werklozen maar ook veel Nederlanders met een baan kampen met problemen. De problemen nemen in sommige gevallen een ernstige vorm aan. Hulp bij schulden is dan vaak een noodzaak. Omdat werkgever en werknemer zich geen raad weten met deze problemen. Een werkgever kan door oplettend te zijn problemen in een vroeg stadium constateren.

hulp bij schulden

Kenmerken en aanwijzingen die duiden op een werknemer in financiële problemen:

  • Vermoeide werknemers
  • Gebrek aan concentratie op het werk
  • Vaak te laat of frequent ziek
  • Vakantiedagen laten uitbetalen
  • Graag extra willen werken
  • Salaris voorschotten
  • Lenen van collega’s
  • Sociale uitsluiting
  • Hygiëne
  • Diefstal en fraude zaken

Bovenstaande punten kunnen er op duiden dat een werknemer in budgettaire problemen verkeert. De opgesomde problemen kunnen op de werkvloer zorgen voor gevaarlijke situaties. Wat kan een werknemer doen als een werknemer in de problemen zit. Als baas zijnde is het verstandig om schuldhulp in te schakelen.

De schuldhulp kan ingeschakeld worden in vorm van budgetcoach, deze budgetcoach zal een adviserende rol aannemen voor beide partijen. Zowel de werknemers als de werkgever kan terecht met vragen bij de budgetcoach. Tevens kan deze zorgen voor het contact tussen alle betrokkenen. Deurwaarders, ambtenaren, incassobureaus die vaak lastige procedures hanteren waar een kleine fout al kan leiden tot grotere problemen. Schuldhulp is er voor als schulden even te veel worden.