Wat is en doet een psycholoog?

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie; de moderne wetenschap die het individuele menselijk denken, voelen, streven en het gedrag bestudeert.

In Nederland mag iedereen zichzelf ‘psycholoog’ noemen, het woord is in Nederland namelijk niet beschermd. In België is het woord echter wel beschermd. Iemand mag zich daar alleen psycholoog noemen als diegene een academische studie in de psychologie heeft afgerond en daarna erkenning heeft aangevraagd bij de Psychologencommissie.

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog kan iemand helpen die er zelf niet meer uitkomt. Het gaat dan om psychische problemen die optreden. Dit kan heel uiteenlopend zijn, van onzekerheid over gewicht of uiterlijk, schuldgevoelens, relatieproblemen tot problemen op het werk. Het probleem wordt allereerst door de psycholoog verkend om vervolgens over te gaan naar een passende behandeling van de aanwezige klachten.

 Therapie

De therapie die door psychologen wordt toegepast bestaat uit gesprekken om aan een oplossing te werken die past bij de psychische problemen. Een groot deel van de mensen denkt dat een psycholoog gaat vragen naar diepere gedachten en dat er alleen maar wordt gepraat, dit is echter niet het geval. In de loop der jaren zijn er namelijk veel praktische therapieën gekomen voor verschillende klachten. Er wordt niet alleen maar gepraat over de klachten, maar er worden juist ook oefeningen uitgevoerd en er wordt gekeken naar gedragsverandering.

 Verschil psychiater en psycholoog

De betekenis van de woorden psychiater en psycholoog worden vaak door elkaar gehaald. Dit kan wellicht verklaard worden doordat beide worden ingezet bij hulpverleningen in de geestelijke gezondheidszorg. Het eerste verschil zit in de opleiding. Een psychiater heeft een universitaire opleiding gedaan in de Geneeskunde en heeft verder nog een postacademische opleiding tot Psychiater gevolgd. Een psycholoog heeft een universitaire opleiding gevolgd in de Psychologie met soms nog aanvullend postacademische opleidingen en cursussen. Een ander verschil zit in perspectief en behandelingsmethoden. Een psychiater is medisch opgeleid en kijkt bijvoorbeeld naar hoe een psychische ziekte zich in de hersenen uit. Hierdoor kan een psychiater cliënten medicatie voorschrijven terwijl de psycholoog dit alleen in samenwerking met de huisarts of psychiater mag doen. Een psycholoog heeft voornamelijk aandacht voor emoties, het gedrag en de omgeving. Een psycholoog behandelt over het algemeen minder ernstige psychische problemen waarbij medicatie niet altijd voorgeschreven hoeft te worden.

 Opleidingen tot psycholoog

Op het MBO wordt er geen opleiding Psychologie aangeboden. Het is daarentegen wel mogelijk om een MBO opleiding te volgen die aansluit bij HBO zoals Sociaal Juridisch Medewerker en Sociaal Pedagogisch Werker. Na het behalen van een van deze opleidingen kan de HBO opleiding Psychologie gevolgd worden. Op de universiteit wordt deze opleiding ook aangeboden. Het grote verschil tussen de HBO en WO opleiding is dat de HBO opleiding een stuk praktischer is ingericht. Naast de theorie worden problemen op een praktische manier opgelost. Op het HBO wordt vooral geleerd hoe plannen uitgevoerd moeten worden, terwijl bij de universitaire opleiding juist plannen worden bedacht.