Verwerken van gevoelens

Veel mensen hebben moeite met het verwerken van hun gevoelens. Vaak zijn dit mensen die niet zo goed weten wat ze met hun gevoelens moeten en ze daarom maar verbergen. Ook zijn er mensen die heel gevoelig zijn en veel dingen waarnemen, maar hierover juist heel open zijn. Bij het eerste type mensen komt het fenomeen hooggevoeligheid vaak voor. Deze mensen weten dus niet zo goed wat te doen met hun gevoelens. Het is voor mensen die zichzelf in deze kenmerken herkennen aan te raden een HSP test af te laten nemen. HSP is een andere naam voor deze aandoening.

Men kan op verschillende manieren te weten komen of hij hoog sensitief is. Zo zijn veel psychologen gespecialiseerd in het helpen van mensen met hoog gevoeligheid. Het is ook mogelijk om in bepaalde groepen toe te treden waarin hoog sensitieven samenkomen om hun ervaringen te delen. Voor veel mensen die hoog gevoelig zijn is dit een hele fijne oplossing, omdat zo niet alleen getracht wordt het probleem te verhelpen, maar ook handige tips worden uitgewisseld tussen mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Ook zijn er op internet veel teksten en filmpjes te vinden die mensen kunnen helpen bij het verwerken van hun gevoelens. Wanneer het traject eenmaal in gang is gezet, kan er een moment aanbreken dat de hoog gevoelige persoon het zelf over kan nemen, door steeds minder bezig te zijn met het verwerken. Dit kan bijvoorbeeld door met familie en vrienden te praten over de hoog gevoeligheid in plaats van met andere hoog gevoelige mensen. Het is de bedoeling dat de hoog sensitieve persoon naar mate van tijd steeds meer open over zijn of haar gevoelens kan praten en ze op deze manier kan verwerken. Het is tenslotte het fijnst wanneer geen professionele hulp nodig is bij het verwerken van de gevoelens.