Studie bereid onvoldoende voor op de arbeidsmarkt

Studenten voelen zich vaak onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt. Dit is een conclusie die wordt getrokken door het Interstedelijk Studenten Overleg samen met CNV Jongeren, FNV jong, VCP Young Professionals, de Nationale Jeugdraad, Unipartners en Integrand. De organisaties vinden dat het niet langer zo kan doorgaan en komen daarom met een gezamenlijke oproep voor actie om een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.

 

Aansluiting onderwijs tot arbeidsmarkt

 

Afgelopen september kwam het ROA met cijfers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor onder andere hbo-studenten. Uit deze cijfers is gebleken dat een kwart van de hbo-studenten helemaal niet tevreden is over de aansluiting tussen het onderwijs wat zij ontvangen en de arbeidsmarkt. Een heel laag percentage van maar 30% geeft aan tevreden te zijn met de aansluiting. De alumnimonitor van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten liet eerder al zien dat studenten aan de universiteit nog minder tevreden zijn.

 

Redenen om te gaan studeren

 

Er zijn natuurlijk veel redenen om te gaan studeren. Hierbij staat intellectuele ontwikkeling voorop. Als student wil je echter ook voldoende worden voorbereid op je maatschappelijke en professionele carrière. Het is een zorgelijk gegeven dat studenten zo ontevreden zijn over de voorbereiding. Een deel van de afgestudeerden merkt op dat de inhoud van hun opleiding helemaal niet aansluit op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de kans op een baan en de manier waarop jij je werk zult kunnen uitvoeren. De cijfers zijn echt reden tot zorg geven de verschillende organisaties aan. Wat kunnen we dan doen? Het zou bijvoorbeeld een idee zijn om loopbaanbegeleiding aan te gaan bieden op de scholen. Een goede loopbaancoach zou begeleiding kunnen geven en studenten kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt die ze te wachten staat. Enkel theorie leren uit boeken en in projecten werken bereid een student blijkbaar onvoldoende voor op het leven na de studie.