Risk manager worden

Men maakt een onderscheid tussen twee soorten risk managers. Je hebt de operational risk managers en de financial risk managers. Als risk manager zit je eigenlijk in een continu proces waarbij wordt gekeken naar risico’s. Het proces van risicomanagement stopt nooit. Je blijft een organisatie alsmaar controleren. Je houdt als risk manager metingen, maakt rapportages en je evalueert.

Als risk manager analyseer je het bedrijf en kijk je naar risico’s. Vervolgens ga je de risico’s analyseren. Welke risico’s zijn groot en welke dienen te worden aangepakt, voor zover dat mogelijk is. Op basis van de analyses worden er plannen gemaakt. Men kan een risico accepteren, maar men kan er als organisatie ook voor kiezen om risico’s zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen.

Als risk manager kan men investeringen analyseren of huidige producten onderwerpen aan een risicoanalyse. Ook het evalueren, analyseren en evalueren van het risicomanagementbeleid behoren tot het takenpakket. Op basis van de analyses zal het management en zullen diverse uitvoerende afdelingen worden geïnformeerd over de risico’s. Een risk manager kan ook andere analisten aansturen. Risk manager zijn hoofdzakelijk werkzaam bij grotere organisatie. Meestal is dit op de afdeling compliance. Hierbij gaat het om grote verzekeraars of banken.