Kinderalimentatie en ouderschapsplan bij echtscheiding?

Een mooi en gezond gezin heb je, een man waarmee je gelukkig bent en 2 prachtige dochters die jullie samen op de wereld hebben gebracht. Alles gaat goed en toch kan dat zo over zijn en uit het niets is het opeens allemaal mis. Jullie gaan scheiden, de liefde is over. Er komt veel kijken bij een scheiding, maar het allerbelangrijkste hierin zijn de kinderen. De kinderen scheiden namelijk ook mee en daarom is het belangrijk om naast alle andere scheidingsverplichtingen ook  aan afspraken over de kinderen te denken en  er over te praten. Hierbij moeten jullie het samen hebben over bijvoorbeeld het ouderschapsplan en de kinderalimentatie.

Afspraken over kinderalimentatie

Eerst is het wellicht makkelijk om te weten wat dat precies is. Het is  namelijk een onderhoudsplichtig. De partner moet aan draagkracht meebetalen, aan de kosten van de opvoeding en verzorging tot het kind 21 jaar is. Het is heel belangrijk om hier goede afspraken over te maken en een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan zetten jullie de afspraken neer die jullie samen hebben gemaakt. Namens de wet is dit een verplichting voor echtscheidende ouders. Wat belangrijk is zijn de financiën van het kind  Jullie moeten samen een bedrag bepalen voor de kinderalimentatie daar zit geen minimum bedrag aan,  maar uiteindelijk beoordeeld de rechter of het bedrag  te hoog of laag is. Zorg is ook een belangrijk onderwerp, je wilt wel dat je kind gezond is. Per april 2013  krijgt de ouder daarom nu een zorgkorting, deze zorgkorting vervangt de omgangskosten. Ook als het kind meerjarig is (18 jaar) moet je je houden en betalen volgens de afspraken van de kinderalimentatie. Voor nieuwe afspraken doe je dit met het meerjarige kind.

Hulp en begeleiding bij het maken van afspraken

Kan je niet meer normaal met je ex partner aan tafel zitten om gezamenlijke afspraken te maken? Dan kan je hierbij hulp inschakelen van mediator. Een mediator is een onafhankelijk persoon die jullie gaat begeleiden naar gezamenlijke afspraken. Ook als je wel gewoon normaal met je ex partner aan tafel kan zitten zou ik een mediator adviseren. De kinderen staan altijd op nummer 1, maak daarom duidelijke en goede afspraken en leg deze vast in een ouderschapsplan.

ouderschapsplan