Kies jij voor een samenlevingscontract?

Een veel voorkomende vraag bij samenwonende stellen is: moeten we een samenlevingsovereenkomst afsluiten of niet? Dit is een keuze die je maakt wanneer je niet getrouwd bent. Je beslist wat je doet met elkaars bezittingen (en dus ook met elkaars geld). Wat levert zo een samenlevingsovereenkomst op? En wat moet je doen om er één af te sluiten?

Niet getrouwd? Wettelijk weinig geregeld

Voor mensen die ongehuwd samenwonen is er door de wet niet veel geregeld. Een samenlevingscontract kan voorkomen dat al uw bezittingen gescheiden blijven. Met een samenlevingsovereenkomst laat je vaststellen dat je samenwoont in ‘gemeenschap van goederen’. Met zo een contract deel je je schulden, maar erf je ook van elkaar indien één van de partners komt te overlijden. Toch heb je zelf veel in de hand bij het opstellen van zo een contract. Je maakt afspraken over een groot aantal zaken (denk aan de bankrekeningen en de verdelingen van kosten van het wonen, het doen van de boodschappen of het opvoeden van de kinderen). Je gaat onzekerheid uit de weg en je hebt veel afspraken gemaakt indien er iets misgaat.

Raadpleeg een notaris voordat je gaat samenwonen

Om een samenlevingscontract op te stellen, moet je de notaris raadplegen. Deze stelt de overeenkomst met je op en zorgt er voor dat alle belangrijke zaken en alle wensen in het contract komen te staan op de manier zoals je dat wilt. Overigens zijn er nog wel enkele verplichtingen verbonden aan het samenlevingscontract. Beide partners moeten verplicht meerderjarig zijn en mogen bovendien niet onder curatele staan. Daarnaast is het verplicht voor iedere geïnteresseerde om zich te aller tijde te houden aan de wet. Anders wordt er een strafbaar feit gepleegd en kun je voor problemen komen te staan bij het willen opstellen van een samenlevingscontract, waarin je dus altijd onzekerheden kunt voorkomen door al je wensen te laten registreren, wanneer je ongehuwd bent.