Is teksten schrijven echt een gave?

Als iemand een succesvolle roman kan schrijven dan mag je spreken van een begenadigd schrijver. Maar het schrijven van bepaalde teksten kun je ook wel aanleren. Natuurlijk moet je er wel talent voor hebben. Mensen die geen taalgevoel hebben en werkwoorden standaard verkeerd spellen kunnen beter een ander beroep kiezen. Maar als je het in je hebt om een goede tekstschrijver te worden dan kun je zeker progressie maken met het schrijven van goede teksten voor internet. Naarmate je meer ervaring opdoet gaat het schrijven je ook steeds makkelijker af.


Werken voor een tekstbureau

Veel tekstschrijver die content leveren voor websites werken voor een tekstbureau. Dit bureau werft de opdrachten en verdeelt ze vervolgens onder de schrijvers die bij het bureau zijn aangesloten. Doorgaans zijn dit freelancers die als zzp’er werken. Ze leveren hun opdrachten in en sturen vervolgens een factuur naar het tekstbureau. Het bureau stuurt op zijn beurt weer een factuur naar de opdrachtgever. Veel tekstschrijvers werken vanuit huis en kunnen voor een groot deel hun eigen tijd indelen. Het is dan ook een baan die vaak wordt gecombineerd met de zorg voor een gezin. Wel is het zo dat de schrijvers vaak op vaste dagen werken zodat het bureau weet wanneer er een beroep op ze kan worden gedaan.


Hoe snel werkt een tekstschrijver?

De snelheid waarmee seo tekstschrijver kunnen worden geschreven hangt sterk af van de aard van de teksten. Als de inhoud van een tekst van een niet al te hoog niveau hoeft te zijn dan kan een ervaren schrijver 100 tot 1500 woorden per uur produceren. Als er research moet worden gedaan dan ligt het tempo uiteraard een stuk lager. Maar dan nog schrijft een goede tekstschrijver rond de 1000 woorden per uur. Zo kun je ongeveer uitrekenen hoe lang een schrijver bezig is met het verwerken van een opdracht.

Vervolgens worden veel teksten nog doorgenomen door het tekstbureau om te controleren of er misschien nog fouten in staan. Een spoedopdracht kan doorgaans binnen 2 dagen worden geleverd. Voor een ‘gewone’ opdracht moet je, afhankelijk van de hoeveelheid tekst, rekenen op enkele dagen tot een week voordat je de teksten ontvangt. Voor heel grote opdrachten worden vaak afspraken op maat gemaakt en stuurt het tekstbureau de opdracht in delen.