Innovaties in de agrarische sector

De innovaties in de agrarische sector wordt steeds belangrijker. De dierlijke producten moeten steeds diervriendelijker te worden geproduceerd en hiervan moeten de kosten zo laag mogelijk blijven. De oplossing hiervoor zijn verschillende soorten innovatie, deze zijn er wel maar nog veel te duur. Er zijn een heleboel nieuwe technieken ontstaan in de afgelopen decennia: bio massa, het gebruiken van zonlicht en nieuwe soorten telen zijn hier voorbeelden van.

Nu begrijpen we dat het lastig is om een beslissing te maken welke producten nu relevant zijn voor uw bedrijf. Gelukkig zijn er een heleboel bedrijven die de kennis en expertise bevatten om een goed agrarisch advies te geven over bijvoorbeeld de ideale stal inrichting of het gebruik van een voorkoeler

Verder is het mogelijk om bijvoorbeeld dieren te voeren op basis van eerder verzamelde data, zo kunnen de dieren veel efficiënter te eten krijgen. Hierdoor komt natuurlijk de vraag kijken wie er allemaal toegang heeft tot deze data. Veel corporaties in de agrarische sector hechten er waarde aan dat alleen de boeren toegang krijgen tot deze gegevens

Nederland was altijd al een vooruitstrevend land in de agrarische sector. Dit is opzich niet nieuw, maar hier komt dus ook de grote hoeveelheid technologische kennis boven op. Landen van over de hele wereld volgen Nederland omdat we meespelen in de top.

Onze innovatieve koppositie hebben wij aan meerdere factoren te danken. In de eerste instantie zijn de agrarische opleidingen sterk. Ten Tweede is de research en development positie sterk. Als laatst heeft Nederland sterke ketenpartijen. Door deze drie factoren blijft deze sterke positie in de toekomst gewaarborgd en zullen de Nederlandse boeren hier nog lang hun voordelen uit kunnen halen.

Maar, we zijn er nog niet. Zoals eerder gezegd zijn de technieken er en zijn ze effectief. Om de hele wereld te veranderen en iedereen van deze technieken te kunnen laten genieten moeten de technieken veel goedkoper worden.