Het gaat iets beter met de hotels in Nederland

We weten allemaal dat de horeca, recreatie en hotels in Nederland het de laatste jaren moeilijk hebben gehad. Wat vroeger dure en exclusieve kamers waren werden voor stuntprijzen weggegeven. Natuurlijk leuk voor de consument, maar op de lange termijn schadelijk voor de horecasector. Gelukkig zien we dat de bezettingsgraad weer in de lift zit bij hotels.

Waar is de stijging aan te danken?

Afgelopen jaar is de bezettingsgraad met een kleine 1% gestegen. Zoals in de inleiding al geformuleerd hebben de gemiddelde kamerprijzen een daling ondervonden. Waar je voorheen in 2012 € 97 euro voor een nacht betaalde, betaal je nu € 87 euro. We zien ook dat in met name de omgeving van Amsterdam en Schiphol het erg goed doen. Logisch kun je bijna zeggen… Ook horecamakelaars in Amsterdam zien de stijging in aanvragen om een restaurant of hotel te kopen langzamerhand weer toenemen. Oriënterende gesprekken en offerteaanvragen zijn daar het eerste verschijnsel van.

Zijn we de crisis dan voorbij?

Laten we vooral niet te vroeg juichen. De echte crisis lijkt achter ons te liggen, maar voordat de consument dit gevoel ook daadwerkelijk heeft zijn we snel enkele maanden verder. De consument heeft nog steeds een onzeker gevoel over de koers die Nederland en Europa gaan varen. Zolang dat gevoel niet weggenomen wordt door de politiek zal de horeca nog geen definitief herstel kunnen zien.

Horeca als laatste

De consumenten die genoeg verdienen en geen politieke zorgen zien geven hun geld wel uit in de horeca. Toch is het zo dat de gemiddelde consument met een normaal inkomen vaak de hand op de knip houdt. De horeca is dan iets wat als luxe wordt gezien en vaak ook als laatste het herstel van de crisis zal vernemen. Het is te hopen voor alle (horeca)ondernemers dat het consumentenvertrouwen snel weer zal toenemen.