Geschiedenis van de taxi

De term taxi is een verkorting van het Franse woord taxim├Ętre, een wijziging naar analogie van het Griekse taxis (wat betaling betekent) van het Duitse woord taxameter, dat teruggaat op het middeleeuws Latijnse taxa (taxatie) en oorspronkelijk op huurrijtuigen van toepassing was. Onterecht wordt ook wel verondersteld dat het woord taxi is afgeleid van de naam van het Duitse adellijke geslacht Thurn und Taxis, die beschouwd worden als de grondleggers van de huidige posterijen.

In Nederland reed er in 1905 voor het eerst iets wat heden ten dage in Nederland als taxi aangeduid zou kunnen worden. De eerste praktisch gebruikte taxivergunning werd in 1909 afgegeven aan de toenmalige Amsterdamse ATAX. Dit vervoer werd uitgevoerd met elektrische voertuigen, die in Hamburg gekocht werden en vervolgens in Nederland van accu’s voorzien. Binnen de Nederlandse taxibranche zouden anno 2006 ongeveer 40.000 mensen werkzaam zijn met circa 25.500 taxivoertuigen. Van dit aantal zouden in 2008 circa 450 taxiondernemers organisatie KNV Taxi zijn aangesloten.

De reguliere ‘contante taxi’ kan verwijzen naar de zogenaamde ‘straattaxi’, of onder andere naar een taxi die door iemand (bijvoorbeeld telefonisch) besteld werd. Met de straattaxi wordt doorgaans specifiek verwezen naar een beschikbaar taxivoertuig dat door het publiek gecharterd kan worden op straat of een standplaats. In Nederland is het altijd toegestaan om een straattaxi te charteren door het opsteken van de hand door een reiziger. Voorts kunnen taxi’s in Nederland telefonisch via een taxicentrale besteld worden.

Verder kunnen taxi’s op ‘contractbasis’ ingezet worden door bijvoorbeeld (zorg)instellingen, overheden, vliegveldshuttles, vips of andere zakelijke opdrachtgevers. Enkele speciale vormen van contractvervoer betreffen vervoerssystemen binnen het zogenaamde Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (CVV), Valys, leerlingenvervoer, hotelshuttles, de Treintaxi en bijvoorbeeld opdrachten binnen het (semi) openbaar vervoer. Door Europese aanbestedingsvoorschriften kunnen (taxi)vervoerders voorts (op contractbasis) in aanmerking komen voor vervoersprojecten in het buitenland.

Gemeten in omzet vormt het contractvervoer (met circa 70%) het grootste deel van het totale Nederlandse taxivervoer. In de grotere steden in Nederland is een taxi niet meer weg te denken. Denk aan een Taxi in Amsterdam, een taxi in Rotterdam, een taxi in Utrecht, een taxi in Breda enzovoorts.