Betere werkomstandigheden met arbo

Het kan in een bedrijf voorkomen dat er erg veel last van ziekteverzuim is. Ziekteverzuim is altijd een vervelende kostenpost voor een bedrijf, want ziekteverzuim brengt erg veel kosten met zich mee. Deze extra kosten komen omdat een medewerker tijdens ziekte moet worden doorbetaald en dat naast het doorbetalen van de medewerker ook vervanging moet worden geregeld. Tijdens langdurige ziekte van een medewerker kunnen de kosten daarom hoog oplopen. Ziekte is daarom erg duur voor een bedrijf. Ziekteverzuim moet daarom zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Het is alleen erg lastig voor een bedrijf om achter de oorzaak van het ziekteverzuim te komen, want de oorzaak van het ziekteverzuim ligt lang niet altijd voor de hand. Een van de instrumenten die een bedrijf daarvoor kan gebruiken is, door zich te laten adviseren over de mogelijkheden die het heeft in zijn situatie. Naast arbeidsdeskundigen zijn er veel arbodiensten in Nederland die daarover willen en kunnen adviseren. De arbodienst is doorgaans erg ervaren met dat soort situaties en kan daarom een passend advies geven over het tegengaan van ziekteverzuim. Zo kan een bedrijf voorkomen dat er onnodig geld wordt verspild aan de ziekte van medewerkers.

Het tegengaan van ziekteverzuim is alleen niet de enige taak van de arbodienst. De arbodienst controleert ook of bedrijven aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en dat ze medewerkers zo een veilige plek bieden. Verder kan de arbodienst, net als een arbeidsdeskundige, een arbeidsdeskundig onderzoek verrichten voor een bedrijf, waar de medewerker van ziek is. Het is onmogelijk voor een bedrijf om onder een arbeidsdeskundig rapport vandaan te komen, want het rapport is nodig om de medewerker uiteindelijk over te dragen aan het UWV, waardoor het bedrijf de medewerker niet nog langer hoeft door te betalen. Dit arbeidsdeskundig onderzoek moet door een externe partij worden gedaan en kan dus ook door de arbodienst worden uitgevoerd.