ADL hulpmiddelen

ADL hulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor het uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen. ADL staat dus voor Algemeen Dagelijkse Hulpmiddelen. Dit gaat voorbeeld om wassen, aankleden, naar het toilet gaan, koken eten en drinken.

Hulpmiddelen hierbij zijn:

–          Aangepaste aankleedtafels: in verstelbare hoogtes om kinderen met een handicap aan te kunnen kleden bijvoorbeeld.

–          Aankleedhulpmiddelen: hulpmiddelen voor het aantrekken va bijvoorbeeld prothesen of sokken.

–          Douchehulpmiddelen: hulpmiddelen bij het douchen voor ouderen of mensen met een handicap zoals een douchezitje of douchekrukje.

–          Hoog-laag bedden: bedden in verstelbare hoogtes.

–          Huishoudelijke hulpmiddelen: hulpmiddelen bij het koken, afwassen etc.

–          Kleding: aparte schoenen of steunkousen.

–          Sta-op stoelen: stoelen met een elektrische sta-op functie.

Vergoeding ADL middelen

Helaas worden ADL hulpmiddelen niet vergoed. Het is zo datje deze kleinere hulpmiddelen meestal zelf moet aanschaffen. Toch zijn er wel uitzonderingen. Indien je douchehulpmiddelen, automatische deuropeners of een traplift nodig hebt, val je onder de WMO (De Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ZVW (Zorgverzekeringswet) vergoed hulpmiddelen die vergelijkbaar zijn met de thuiszorg zoals hoog-laagbedden. Daarnaast is er ook nog een aanvullende verzekering ZVW. Deze verzekering vergoed hulpmiddelen niet onder de WMO of ZVW basisverzekering vallen. Heb je nog vragen over de vergoeding van ADL hulpmiddelen? Schakel dan je zorgverzekeraar in.